Jeszcze w tym roku Zarząd Dróg Miejskich przeprowadzi na Mokotowie audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac – oferenci mogą się zgłaszać do 15 marca.

Jeśli uda się wybrać wykonawcę, audyt potrwa do 14 sierpnia. Audytorzy kontrolują szereg czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych, m.in. skuteczność oświetlenia przejść i obowiązującą tam organizację ruchu, widoczność, stan oznakowania i stan techniczny. Na bazie rekomendacji z audytu sukcesywnie wprowadzane będą zmiany w terenie.

To kolejne dzielnice objęte badaniem. W 2016 roku kompleksowy audyt objął 930 przejść bez sygnalizacji świetlnej w trzech dzielnicach: Śródmieściu, Ochocie i Pradze-Południe. Docelowo drogowcy chcą w ten sposób przebadać przejścia dla pieszych we wszystkich dzielnicach.

Tylko w tym roku ZDM doświetli w całej Warszawie blisko 300 przejść. Wprowadzi też szereg zmian w organizacji ruchu (m.in. budowa azyli, progów zwalniających i wyniesionych przejść). W kilkunastu lokalizacjach wybuduje tzw. aktywne przejścia, które ostrzegają kierowców o zbliżaniu się pieszego do pasów.