fot. Pixabay.com

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych rozstrzygnął przetarg na budowę ul. Czerniakowskiej bis. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex, proponując cenę 39,5 mln zł i siedem lat gwarancji na wykonane prace.

W zakres inwestycji wchodzi budowa dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką. Długości ulicy to około 1,88 km. W pasie dzielącym jezdnie na odcinku od ul. Planowanej Melomanów do ul. Planowanej Wschodniej powstanie rezerwa na trasę tramwajową. Do czasu jej powstania, rezerwa będzie przeznaczona pod pasy dla autobusów. W ramach zadania projektowane są cztery skrzyżowania pełne i dwa skrzyżowania tylko ze skrętami w prawo. Wzdłuż ul. Czerniakowskiej – bis wybudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz pozostała infrastruktura drogowa.

Na realizację zadania wykonawca będzie miał 1,5 roku od dnia podpisania umowy.