Strona główna Kontakt

Kontakt

Przegląd Mokotowski
ul. Nalewki 6/60
00-158 Warszawa
tel. (22) 602 27 19
E-mail: mokotow@przeglad.waw.pl

Wydawca: Fundacja Promocji m.st. Warszawy, ul. Bonifraterska 6 lok. 18, 00-213 Warszawa