Drogi dla rowerów, nowe chodniki i zieleń – tak ma wyglądać ul. Puławska po modernizacji. Unowocześniona ma zostać również sygnalizacja świetlna.

Inwestycja ma objąć niemal 9-kilometrowy odcinek od ul. Domaniewskiej do granicy Warszawy. Na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Niedźwiedziej droga dla rowerów będzie biegła po wschodniej stronie jezdni, zaś na pozostałym odcinku – po obydwóch jej stronach. Powstaną również przejazdy poprzeczne przez ul. Puławską, w tym na węźle Wyścigi. Tam rowerzyści i piesi będą mogli przekroczyć Puławską wzdłuż Potoku Służewieckiego (zgodnie z koncepcją opracowaną przez Urząd Dzielnicy Mokotów) lub przebudowanym przejściem podziemnym dostosowanym do ruchu rowerowego. Przebieg drogi dla rowerów został określony w koncepcji skonsultowanej z mieszkańcami.

Ważną częścią przebudowy będzie modernizacja sygnalizacji. Zaplanowano kompleksową modernizację sygnalizacji na skrzyżowaniach z ul. Wałbrzyską i al. Lotników; ul. Bogatki i ul. Ludwinowską; ul. Kajakową i ul. Głuszcza oraz ul. Karczunkowską i ul. Karmazynową. Na całym odcinku sygnalizacje zostaną skoordynowane, dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie „zielonej fali”. Geometria skrzyżowań i urządzenia sygnalizacji będą dostosowane do ewentualnego wyznaczenia pasa autobusowego – nie jest on jednak częścią tej inwestycji.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną chodniki, w wielu miejscach pamiętające przebudowę ulicy z lat 70. Nową nawierzchnię z estetycznych płyt betonowych zyska ponad 18 tys. m kw. trotuarów – będzie to największy remont chodników w Warszawie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Przybędzie również kilkaset nowych drzew i zostanie zaaranżowana zieleń niska.

Przebudowa ul. Puławskiej będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg. Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie wykonać szczegółową dokumentację budowlaną, uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji i przeprowadzić roboty budowlane. Jeśli uda się znaleźć wykonawcę i rozstrzygnąć przetarg, prace zakończą się do czerwca 2018 r.