fot. Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich planuje wyremontować ul. Woronicza od ul. Puławskiej do ul. Racjonalizacji i ul. Odyńca na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Wołoskiej. Zanim jednak to zrobi, chce ustalić technologię naprawy i wzmocnienia nawierzchni.

Jak tłumaczą drogowcy, zwykłe sfrezowanie wierzchniej warstwy asfaltu i ułożenie nowej w wielu przypadkach jest niewystarczające – jezdnia szybko zacznie się kruszyć i remont będzie trzeba powtarzać za kilka lat. Aby tego uniknąć, niezbędna jest analiza stanu nawierzchni i dostosowanie do niej odpowiedniej technologii remontu. Właśnie takie dane ma dostarczyć zwycięzca niedawno ogłoszonego przetargu.

W ubiegłym roku na nasze zlecenie podobną analizę, obejmującą 55 ulic, wykonał Instytut Badawczy Dróg i Mostów – tłumaczą drogowcy. – Według tych zaleceń wyremontowaliśmy już ponad połowę dróg z tej listy. Przed nami kolejne prace i kolejne ulice, na których chcemy przeprowadzić analizę – dodają.

W trwającym właśnie przetargu ZDM szuka wykonawcy ekspertyzy dla sześciu kolejnych ulic. Są to:

  • al. Krakowska (odcinek ul. Mineralna – granica miasta, z wyłączeniem terenu węzła drogowego na przecięciu z drogą ekspresową S2 – Południową Obwodnicą Warszawy);
  • ul. Krasińskiego (odcinek ul. Powązkowska – ul. Broniewskiego);
  • ul. Cieślewskich (odcinek ul. Płochocińska – ul. Zegarynki);
  • ul. Woronicza (odcinek ul. Puławska – ul. Racjonalizacji, z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Wołoską);
  • ul. Odyńca (odcinek ul. Puławska – ul. Wołoska, z wyłączeniem skrzyżowania z al. Niepodległości);
  • ul. Bohaterów (odc. ul. Klasyków – ul. Wałuszewska).

Analiza obejmie stan nawierzchni wskazanych ulic i określi wszystkie występujące uszkodzenia. W tym celu wykonane zostaną m.in. pomiary ugięć oraz badanie sztywności warstw nawierzchni i podłoża. Odwierty testowe pozwolą na poznanie przekroju poprzecznego jezdni, w tym określenie nośności podłoża i stanu podbudowy. Ekspertyza ma być gotowa w październiku.

Badania te pozwolą na określenie najlepszej technologii przeprowadzenia remontu, która umożliwi przedłużenie trwałości każdej drogi o średnio minimum 8-10 lat. Co ważne, prace remontowe mają być prowadzone na zasadach weekendowego frezowania (z ewentualnym wydłużeniem w przypadku konieczności rozszerzenia zakresu). Remonty nie mają więc obejmować wykonania pełnej przebudowy ulic, która wiązałaby się z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej i zamknięcia ruchu na co najmniej kilka miesięcy.