fot. Pixabay.com

Znajomość zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, języka obcego, kreatywność, cierpliwość, odporność na stres, dobra dykcja i wysoka kultura osobista – to wymagania dla operatorów numeru alarmowego 112.

Stołeczny ratusz zachęca do podjęcia pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Osoby, które chciałyby podjąć się tej pracy muszą wykazać się różnymi umiejętnościami – od znajomości pierwszej pomocy przedmedycznej, zagadnień związanych z bezpieczeństwem osób, mienia i środowiska po różne aspekty przepisów prawnych. Potrzebna jest także komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Rozwój tych umiejętności (oprócz znajomości języka obcego) zapewnią szkolenia organizowane w Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz ośrodek szkolenia na szczeblu krajowym. Ważniejsza jest chęć do pracy, uczenia się nowych umiejętności, odświeżenia i przystosowania posiadanej wiedzy.

Podstawowym zadaniem operatora jest obsługa zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe 112 i 997. Zgodnie z definicją operatorzy obsługują zgłoszenia o zagrożeniu życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia a także bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Operatorzy, oprócz wykonywania podstawowych obowiązków związanych z obsługą numerów alarmowych, uczestniczą w akcjach edukacyjnych.

Pracę na stanowisku operatora CPR może podjąć osoba, która ukończyła 18 lat i ma wykształcenie średnie. Chociaż nie jest wymagane wyższe wykształcenie, praca w tej branży jest popularna wśród studentów oraz absolwentów. Praca w CPR wiąże się z posiadaniem specjalistycznej wiedzy, dlatego mile widziani są absolwenci z wykształceniem kierunkowym w zakresie bezpieczeństwa czy ratownictwa. Warunkiem koniecznym jest dobra znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, MSOffice), gdyż praca w CPR polega między innymi na prowadzaniu rozmów telefonicznych z równoczesną pracą na komputerze.

Ze względu na specyfikę pracy wymagane są konkretne cechy charakteru kandydata na stanowisko operatora. Preferowane są osoby śmiałe, kreatywne, komunikatywne, łatwo nawiązujące kontakty, nastawione na sukces i niebojące się wyzwań. Ważnym kryterium jest również dobra dykcja, odpowiedni ton głosu oraz wysoka kultura osobista. Zdecydowanie ważniejsze od konkretnych kwalifikacji są cechy osobowościowe – komunikatywność, umiejętność wzbudzania zaufania i sympatii, miły głos, poczucie humoru, umiejętność wybrnięcia z kłopotliwych sytuacji. Ponieważ trzeba być przygotowanym na kontakt ze zdenerwowanymi rozmówcami, ważne są cierpliwość, opanowanie i odporność na stres.

Stanowisko pracy mieści się w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45. Siedziba CPR wyposażona jest w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne i drzwi umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Praca w trybie zmianowym.

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty (cv, list motywacyjny) do 31 grudnia na adres e-mail: Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl z dopiskiem w tytule e-mail: „Nabór CPR”.