Nauczycielka. Fot. Max Fisher (pexels)
Nauczycielka. Fot. Max Fisher (pexels)

Od 17 V można składać wnioski o przyjęcie do klas pierwszych stołecznych szkół ponadpodstawowych.

Samorządowe szkoły ponadpodstawowe na rok szkolny 2021/2022 przygotowały ok.  21000 miejsc. Najwięcej, bo 13 803 w liceach ogólnokształcących, w technikach 5968, a  w branżowych szkołach I stopnia 1198 miejsc.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w stolicy będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl.

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy mogą zalogować się  tam loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli założyć konto samodzielnie.

Terminy

Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 17 maja do 21 czerwca.

W przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych – od 17 do 31 maja.

Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone
do 17 czerwca.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 2 sierpnia.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia.

Uwaga!

Powyższe terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy postępowania rekrutacyjnego do tych szkół ogłosi kurator oświaty.

Wnioski

Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

Źródło: UM Warszawy