„Wzdłuż ul. Puławskiej powstaje ponad 8 km nowych chodników. Kolejne prace są w przygotowaniu. To ponad 20 tys. mkw. nowych trotuarów, które poprawią komfort i bezpieczeństwo pieszych” – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

„Chodnik wzdłuż tej ulicy ma blisko 40 lat i wymaga całkowitej wymiany. Roboty są podzielone na etapy. Za nami już prace na węźle Wyścigi oraz po obu stronach drogi na odcinku od węzła do ul. Pileckiego i ul. Poleczki. To blisko 3 km nowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Obecnie prace obejmują odcinek od węzła Wyścigi do ul. Wałbrzyskiej i od trasy S2 do granicy Warszawy. To łącznie ok. 8 km chodników. W sumie to ponad 20 tys. mkw. nowych chodników, czyli niemal tyle, ile wyremontowano w całej Warszawie w 2014 r. Przygotowujemy też kolejne roboty – od trasy S2 do ul. Pileckiego i od ul. Wałbrzyskiej do ul. Domaniewskiej. W ten sposób równy i wygodny chodnik pojawi się w najbliższych miesiącach wzdłuż całego odcinka od ul. Domaniewskiej do granicy Warszawy. To aż 17 km nowej infrastruktury dla pieszych” – dodaje.