Do końca października Warszawski Indeks Powietrza powinien zostać odebrany, a następnie udostępniony mieszkańcom – informuje urząd miasta.

W grudniu 2015 r. roku Rada Warszawy przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a wraz z nim wdrożono procedurę informowania mieszkańców w sytuacji pogarszającej się jakości powietrza. Pierwszy raz działania informacyjne podjęto dokładnie rok później (w połowie grudnia 2016r.). Wtedy – poza komunikatem dla mieszkańców – wprowadzona została również bezpłatna komunikacja miejska. Ostrzeżenia do mieszkańców są przekazywane w przypadku prognoz wskazujących na możliwość przekroczenia kolejnego dnia dobowych stężeń pyłu PM10 wynoszących 100 μg/m3. Dodatkowo w tym sezonie pojawią się również informacje o poziomach stężeń wynoszących powyżej 80 μg/m3 – adresowane do grup szczególnego ryzyka.

Zgodnie z umową podpisaną z Politechniką Warszawską trwają prace nad uruchomieniem Warszawskiego Indeksu Powietrza, które powinny zakończyć się do końca października. WIP będzie miał kilka zadań. Przede wszystkim w prosty i czytelny sposób ma informować mieszkańców o aktualnym i prognozowanym stanie jakości powietrza a także przekazywać zalecenia co do zachowania w przypadku podwyższonego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.

– Trwają ostatnie testy. Do końca października Warszawski Indeks Powietrza powinien zostać przez nas odebrany, a następnie udostępniony mieszkańcom – zapewnia Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. – WIP nie będzie jednak tylko narzędziem informacyjnym dla warszawiaków. Będziemy go również wykorzystywać, jako wskaźnik, dzięki któremu podejmować będziemy krótkoterminowe działania mogące szybko poprawić jakość powietrza. Mam tu na myśli m.in. wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską czy zmywanie ulic.

Warszawski Indeks Powietrza – poza podniesieniem świadomości warszawiaków w kwestiach związanych z jakością i zanieczyszczeniami powietrza – pozwoli również podejmować krótkoterminowe działania mogące szybko wpłynąć na jakość powietrza. Wśród tego typu reakcji należy wymienić m.in. wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, skierowanie na ulice polewaczek czy wydanie komunikatów z apelem o zaprzestanie spalania drewna w kominkach.

W pierwszym etapie WIP będzie korzystał z wyników pomiarowych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ale już teraz planowana jest rozbudowa systemu o czujniki, które zakupi m.st. Warszawa. W tym sezonie grzewczym planowane jest przeprowadzenie pilotażowych pomiarów w oparciu o wybrane urządzenia. Dzięki rozbudowie systemu czujników możliwe będzie wiarygodniejsze i dokładniejsze określanie miejsc, gdzie poziom przekroczeń występuje faktycznie – dziś na całym obszarze Warszawy działają zaledwie cztery takie urządzenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Warszawscy radni zobowiązali prezydenta Warszawy do wprowadzenia do wybranych placówek – żłobków i przedszkoli urządzeń oczyszczających powietrze. Zakup urządzeń poprzedzi ich specyfikacja, którą urząd miasta przygotuje w oparciu o rekomendacje ekspertów i naukowców z Politechniki Warszawskiej. Rekomendacje będą zawierać również obszary, na których placówki powinny zostać wyposażone w takie urządzenia.

Władze Warszawy wspierają działania zmierzające do wyeliminowania źródeł opalanych węglem w sektorze komunalnym na terenie miasta i metropolii. Miasto już dziś czyni starania zmierzające do całkowitego zaprzestania używania kotłów opalanych węglem.

– Między innymi, dlatego nie jest możliwe uzyskanie dotacji na modernizację kotłowni polegającą na montażu kotłów węglowych, nawet, jeśli spełniają one wymagania ekoprojektu albo są klasy 5. Dofinansowywane mogą być jedynie te inwestycje, które prowadzą do zastąpienia kotła węglowego ciepłem sieciowym albo gazowym – tłumaczy Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy. – Warto podkreślić, że dofinansowanie udzielane jest nie tylko w przypadku podłączenia obiektu do sieci gazowej, ale również do instalacji zasilanej z przydomowego zbiornika. Pozwala to na wyeliminowanie spalania węgla nawet na obszarach, gdzie nie dociera sieć ciepłownicza i gazowa – dodaje.

1 września, rozpoczęła się druga edycja naboru wniosków na modernizację kotłowni połączoną z likwidacją kotłów i pieców węglowych.