Podobnie jak w ubiegłym roku pierwsza transza wypłat stypendiów sportowych m.st. Warszawy nastąpi już w kwietniu. Wsparcie otrzymają młodzi zawodnicy z pół setki stołecznych klubów, trenujący prawie 40 dyscyplin. Wśród nich są m.in. łyżwiarze, szachiści, żeglarze oraz brydżyści, akrobaci czy rugbiści – łącznie 305 sportowców.

– Aktywnie wspieramy młodych sportowców w rozwoju ich kariery. Stypendia sportowe m.st. Warszawy są jedną z form pomocy, jaką możemy udzielić juniorom. Mam nadzieję, że te środki, przyczynią się reprezentantom stolicy do odnoszenia przez nich dalszych sukcesów. – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W tym roku stypendia otrzyma ponad trzystu warszawskich sportowców z najlepszymi wynikami w rywalizacji w 2014 roku otrzymało stypendia za swoje osiągnięcia. Zarządzenie wraz z pełną listą zawodników można znaleźć tutaj.

Podobnie jak w roku ubiegłym na sportowe stypendia przeznaczono kwotę prawie 1 mln 300 tys. złotych. Stypendia będą wypłacane w miesięcznych ratach, aż do końca roku. Wysokość stypendium sportowego, w zależności od uzyskanego rezultatu, wyniesie od 400 zł do 800 zł brutto.

Wśród zawodników, którzy w tym roku otrzymają stypendia sportowe m.st. Warszawy jest m.in. 36 lekkoatletów, 27 judoków, 17 waterpolistów, 12 akrobatów, 10 zapaśników, 6 łuczników, 4 bokserów, 2 panczenistów a także 7 sumoków i 2 sumitki.

Najwyższe stypendium indywidualne (800 zł) – za wynik w rywalizacji młodzieżowców i juniorów na poziomie światowym – przyznano 6 zawodnikom. Pula pieniędzy w tej kategorii to ponad 40 tysięcy złotych.

Przykładem młodych sportowców, którzy otrzymają do końca roku po ponad 7 tysięcy złotych są m.in. junior trenujący w Uczniowskim Klubie Sportowym „Marysin Wawerski” walczący w sumo, junior biegający na orientację w barwach Ursynowsko-Natolińskiego Towarzystwa Sportowego, który walczył podium Mistrzostw Świata wśród rówieśników, czy młoda czy łuczniczka z Marymontu.

Największa pula środków przeznaczona jest dla ponad 250 młodych zawodników z wynikami w indywidualnej oraz drużynowej rywalizacji na Mistrzostwach Polski. Tej grupie wypłaconych zostanie ponad 1 milion złotych. Świadczenia stypendialne otrzymają nie tylko mistrzowie krajowi na poziomie juniora i młodzieżowca, ale także wszyscy zawodnicy, którzy stanęli na podium. Wysokość przelewu dla zawodnika z takim wynikiem to 400-460 zł.

W tej kategorii najwięcej stypendystów Warszawa ma wśród zawodników uprawiających „królową sportu”, czyli lekkoatletykę. Po 29 zawodników mają też następcy multimedalisty olimpijskiego Roberta Sycza, wioślarze z WTW, AZS-AWF i MKS „Dwójka”, jak i judocy. Atleci i mistrzowie długich wioseł, to liderzy od lat. Między najmłodszymi stypendystami są skoczek do wody trenujący w Pałacu Młodzieży i akrobatka sportowa z Ursusa urodzeni w 2001 roku.

Comiesięczne wsparcie finansowe Prezydenta Warszawy za wyniki w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej na równych zasadach otrzymają także sportowcy niepełnosprawni. W roku 2014 było ich zaledwie czterech – wtedy dominowali szermierze na wózkach. Na liście tegorocznych stypendystów znajduje się aż 14 niepełnosprawnych zawodników. Wsparcie otrzyma m.in. niepełnosprawna tenisistka stołowa z Integracyjnego Klubu Sportowego AWF, która wraz z zespołem wywalczyła 2 miejsce na Mistrzostwach Świata. Za swój wynik otrzyma w sumie ponad 6 tysięcy złotych.
Zawodnik niepełnosprawny z najwyższym wynikiem w Drużynowych Mistrzostwach Świata otrzyma 750 zł, natomiast ci z sukcesami w rywalizacji krajowej minimum po 550 zł miesięcznie.

Pierwsze wypłaty zaplanowano jeszcze w kwietniu.

O kwocie przyznanego świadczenia decyduje osiągnięty wynik – od mistrzostw świata seniorów do mistrzostw Polski juniorów. Pod uwagę brana jest również dyscyplina. W przypadku gier zespołowych, członkowie drużyn mogą otrzymać maksymalnie 85% wartości stypendium odpowiadającego wynikowi uzyskanemu w rywalizacji indywidualnej.

O wsparcie dla swoich zawodników mogą ubiegać się zarówno stowarzyszenia kultury fizycznej, jak i każdy sportowiec indywidualnie. Do wniosku powinno być dołączone poświadczenie uzyskania wyniku ujętego w uchwale. Stypendia przyznawane są na czas określony, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia danego roku.

Stypendia sportowe m. st. Warszawy przyznawane są od 2003 r. Ich wysokość oraz warunki przyznawania reguluje Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LIV/1575/2013. Wsparcie finansowe przyznawane jest zawodnikom, którzy spełnią łącznie wszystkie kryteria zawarte w tym dokumencie. Wśród wymagań znajdują się m.in.: zamieszkanie na terenie m.st. Warszawy, nieukończony 23. rok życia (nie dotyczy sportowców niepełnosprawnych) oraz uzyskanie w roku poprzedzającym przyznanie stypendium wyniku sportowego określonego w uchwale.