Spacery badawcze, warsztaty projektowe czy punkty konsultacyjne podczas wydarzeń organizowanych na Polu Mokotowskim – m.in. takie narzędzia będą zastosowane podczas procesu konsultacji zagospodarowania parku. Start konsultacji społecznych jeszcze w kwietniu.

– Pole Mokotowskie jako przestrzeń publiczna powinno służyć wielu użytkownikom – spacerowiczom, uprawiającym sport, rodzicom z dziećmi czy też właścicielom psów. Dlatego zależy nam na poznaniu uwag i pomysłów warszawiaków. Chcemy, żeby ten obszar został zaprojektowany w taki sposób, żeby umiejętnie łączył potrzeby różnych użytkowników. – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Przyłączenie do Pola Mokotowskiego nowego terenu po bazie MPO, która znajdowała się na tyłach Biblioteki Narodowej, umożliwiło scalenie z parkiem terenu znajdującego się na północ od Biblioteki (między ul. Wawelską a Al. Niepodległości). Te działania dają nowe możliwości organizowania przestrzeni. Konsultacje społeczne mają przynieść odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tego parku, w tym terenu proponowanego jako miejsce spacerów i rekreacji dla właścicieli psów.

Konsultacje będą prowadzone przez stołeczny ratusz, przy wsparciu Biblioteki Narodowej, Programu Pierwszego Polskiego Radia oraz Klubu Gaja. Proces konsultacji będzie dotyczył planów użytkowania Pola Mokotowskiego (również w kontekście przyszłych edycji budżetu partycypacyjnego), zagospodarowania północno-wschodniej części parku Pole Mokotowskie, w tym terenu przyłączonego do parku odzyskanego po bazie MPO oraz części parku dedykowanej warszawiakom z czworonogami.

Centrum Komunikacji Społecznej planuje wykorzystanie wielu form konsultacji, w tym m.in.:

  • spacerów badawczych w terenie
  • punktów konsultacyjnych z makietą/planszą w czasie wydarzeń na Polu Mokotowskim (np. w trakcie Dnia Ziemi)
  • warsztatów projektowych dotyczących zagospodarowania północno-wschodniej części Pola Mokotowskiego (z makietą/planszą) – dla zainteresowanych mieszkańców oraz warsztat dedykowany dla młodzieży
  • warsztatów dotyczących tzw. „planu dla Pola Mokotowskiego”, czyli tego, jakie funkcje powinny spełniać poszczególne części parku (spotkania warsztatowe z różnymi grupami zainteresowanych mieszkańców)
  • możliwość składania uwag drogą elektroniczną i tradycyjną

Konsultacje rozpoczną się najprawdopodobniej 26 kwietnia 2015 r. podczas Dnia Ziemi. Chcielibyśmy, żeby konsultacje zakończyły się wraz z końcem czerwca 2015 r. Możliwe jest jednak wydłużenie tego terminu

Szczegółowy plan i harmonogram konsultacji będą dostępne na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl