20 tratew dla ptactwa wodnego oraz 200 sztuk budek lęgowych zamontowanych na terenie ośmiu parków miejskich na Mokotowie trafi pod opiekę mieszkańców.

Inicjatywa ,,Adoptujemy ptactwo mokotowskich parków i stawów” realizowana była przez klub Gaja w ośmiu parkach miejskich ze zbiornikami wodnymi. Miała na celu poprawę walorów siedlisk gniazdowania i wypoczynku np. noclegu, ptaków wodnych i gniazdujących w dziuplach.

„Inicjatywa powstała, ponieważ konieczne było utworzenie i późniejszy monitoring pływających tratew dla ptactwa wodnego oraz skrzynek lęgowych. Brak zwartych powierzchni trzcinowisk utrudnia ptactwu wodnemu m.in. mewom, kaczkom krzyżówkom, łabędziom niemym i kokoszkom znalezienia miejsca na odpoczynek, a łyskom na założenie gniazda. Natomiast ptaki gniazdujące w dziuplach drzew np. puszczyk, sikory, szpak, mazurek, muchołówka żałobna, kowalik w zieleni miejskiej, z powodu braku starych drzew cierpią na niedostatek bezpiecznych dla nich miejsc lęgowych” – tłumaczą aktywiści z klubu Gaja.

W ramach inicjatywy m. in.: wykonano i zamontowano na stawach w ośmiu parkach Mokotowa 20 tratew dla ptactwa wodnego oraz wykonano i zawieszono 200 skrzynek lęgowych różnych typów.

Inicjatywa obywatelska ,,Adoptujemy ptactwo mokotowskich parków i stawów” realizowana została przez Klub Gaja we współpracy z mieszkańcem Warszawy oraz Urzędem Dzielnicy Mokotów w ramach projektu Klubu Gaja ,,Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.