20 marca (piątek) o godz. 11 w SP 205 przy ul. Spartańskiej 4 rozpocznie się dzielnicowy etap warszawskiego międzyszkolnego turnieju szachowego. Weźmie w nim udział ponad 400 uczniów z 72 stołecznych szkół podstawowych, objętych pilotażem ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” – „WARS i SAWA grają w szachy”.

Od września 2013 r. wprowadzono pilotażowo dwuletnią naukę gry w szachy do wytypowanych klas w szkole podstawowej (pierwszych lub drugich), w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W programie „WARS i SAWA grają w szachy” bierze udział ponad 200 nauczycieli i ponad 2000 uczniów (blisko połowa warszawskich szkół podstawowych). Pod koniec bieżącego roku szkolnego zostaną ogłoszone wyniki badań na temat wpływu gry w szachy na określone kompetencje kluczowe dzieci. Badana prowadzi Akademia Leona Koźmińskiego

Wspólnie z Polskim Związkiem Szachowym planowane jest uruchomienie wiosną 2015 r. nowego programu „Rehabilitacja przez szachy” dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach przyszpitalnych.

Kolejną inicjatywą, przyczyniającą się do upowszechniania „królewskiej gry” jest pomysł włączenia szachów w architekturę przestrzenną stolicy. W czerwcu 2015 r. rozstrzygnięty zostanie konkurs prowadzony przez Pałac Młodzieży dla uczniów i wychowanków placówek edukacji pozaszkolnej na projekt szachów plenerowych wykorzystujących symbole Warszawy. Zwycięski projekt ma szansę zrealizowania na bulwarach wiślanych, w ramach kampanii Dzielnica Wisła. Jednym z pomysłów na zagospodarowanie wybrzeży Wisły jest bowiem zbudowanie otwartego Zakątka Szachowego, w którym spotykać się będą mogli mali i dorośli szachiści. W oparciu o szachy plenerowe możliwa będzie również organizacja rozgrywek szachowych, w tym z udziałem warszawskich szkół „szachowych”.

Finał Miejski turnieju odbędzie się 30 maja (sobota) w Pałacu Młodzieży.