Do 1 kwietnia (środa) w jedenastu dzielnicach Warszawy odbywać się będą spotkania preselekcyjne. Autorzy projektów zgłoszonych do drugiej edycji budżetu partycypacyjnego wybiorą 50 najbardziej potrzebnych pomysłów, które przejdą do weryfikacji szczegółowej.

W dzielnicach zakończył się etap dyskusji nad projektami. Przez 24 dni odbyło się 71 spotkań dyskusyjnych. To ponad 200 godzin rozmów, w wyniku których autorzy modyfikowali swoje projekty, połączyli lub wycofywali, gdy okazywało się, że ich projekty są podobne do innych. Do kolejnego etapu przeszło 2186 projektów.

Aktualnie w dzielnicach lub w obszarach, w których liczba projektów przekracza 50, rozpoczął się kolejny etap – preselekcja. Na specjalnych spotkaniach autorzy projektów spośród swoich pomysłów wybierają 50 najlepszych. Trafią one do weryfikacji szczegółowej, w trakcie której pracownicy urzędów dzielnic i jednostek pomocniczych sprawdzą, czy projekty spełniają określone wymogi. Podczas spotkań każdy autor przedstawia swój pomysł, a następnie przekonuje pozostałych, dlaczego jego projekt jest potrzebny. Wybór odbywa się przez głosowanie samych projektodawców. Spotkania preselekcyjne są otwarte dla wszystkich mieszkańców, ich terminy są dostępne na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl. W sumie odbędzie się 29 spotkań, potrwają one do 1 kwietnia.

Głosowanie na projekty odbędzie się w drugiej połowie czerwca. Wybrane zostaną projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy: drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w wybranej przez siebie dzielnicy.

Mieszkańcy Warszawy w tym roku złożyli 2333 projekty do budżetu partycypacyjnego. Najwięcej projektów dotyczy Mokotowa – aż 323. Na drugim miejscu jest Wawer, na trzecim Wola, zaraz za nimi Bielany i Śródmieście. Na projekty zaproponowane przez mieszkańców stolicy w drugiej edycji budżetu jest ponad 51 milionów złotych – to prawie dwa razy więcej niż rok temu.