Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej W-W (Wola – Wilanów), która zapewni połączenie pomiędzy Wolą, Ochotą, Mokotowem i Wilanowem.

Trasa tramwajowa Wola – Wilanów to największa inwestycja tramwajowa w powojennej historii Warszawy. Łączna długość jej sześciu odcinków to blisko 20 kilometrów. Połączy ze sobą cztery dzielnice: Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów, poprawiając ich wzajemne skomunikowanie, zwiększając dostępność komunikacyjną położonych w jej pobliżu terenów, a zarazem poprawiając (m.in. poprzez skrócenie czasu podróży) skomunikowanie z centrum miasta osiedli położonych na Dolnym Mokotowie i w Wilanowie. Przeprowadzenie trasy pod Dworcem Zachodnim, jako część wspólnego przedsięwzięcia wraz z PKP PLK (przebudowa dworca i układu torów kolejowych), umożliwi utworzenie w tym miejscu nowoczesnego multimodalnego węzła przesiadkowego.

Urzędnicy zakładają, że budowa trasy będzie się odbywała w latach 2019-21 (jedynie torowiska na ul. Ordona na Woli i na ul. Branickiego w Wilanowie prawdopodobnie powstaną później). Większa część trasy (odcinki od Dworca Zachodniego do ul. Grójeckiej oraz od stacji metra Pole Mokotowskie do Wilanowa, Stegien i Sielc) będzie realizowana z wykorzystaniem środków unijnych (perspektywa budżetowa 2014-20).

Proces przygotowania konsultacji był poprzedzony wielomiesięcznymi pracami obejmującymi:

 • analizy wielokryterialne;
 • inwentaryzację środowiskową;
 • prognozy oddziaływań na środowisko;
 • prognozy i badania ruchu.
 • mapa planowanej trasy

Z dotychczas wykonanymi analizami i wariantami można się zapoznać na stronie internetowej: www.tramwajdowilanowa.pl. Pracownicy ZTM, TW i ZDM będą do dyspozycji mieszkańców w punktach konsultacyjnych:

 • 20 maja (sobota), Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5;
 • 27 maja (sobota), Ośrodek Kultury Ochota „OKO”, ul. Grójecka 75;
 • 3 czerwca (sobota), Szkoła Podstawowa nr 339, ul. św. Bonifacego 10;
 • 4 czerwca (niedziela), Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162;
 • 5 czerwca (poniedziałek), Szkoła Podstawowa nr 98, ul. Grottgera 22;
 • 10 czerwca (sobota), Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2;
 • 12 czerwca (poniedziałek), Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5.

W weekendy będą dostępni w godz. 11 – 19, zaś w dni powszednie w godz. 17 – 20. Miejsca spotkań będą dostępne dla osób o ograniczonej mobilności. Ponadto opinie i uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres: wilanow@tw.waw.pl

W szczególności urzędnicy chcą skupić się na czterech obszarach:

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznych;
 • lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej;
 • organizacja i inżynieria ruchu;
 • zieleń.