„Budowa ul. Czerniakowskiej bis wchodzi na ostatnią prostą. Widać już jezdnie z pierwszymi warstwami asfaltu i niemal gotowe chodniki” – informują Infoulice Warszawa. Wykonawca rozpoczął także przebudowę węzła z Trasą Siekierkowską – dodaje.

Dzisiaj ok. godz. 12 zwężona została dolna jezdnia al. Becka po północnej stronie węzła. Równocześnie zamknięta została biegnąca równolegle droga dla rowerów na odcinku od ul. Wolickiej (budynku ZUS) do budowanej ul. Czerniakowskiej bis. Rowerzyści będą kierowani do drogi po południowej stronie ulicy – przejechać na nią mogą na skrzyżowaniu z ul. Czerniakowską, a wrócić przez przejazd po wschodniej stronie skrzyżowania z budowaną ul. Czerniakowską bis. Utrudnienia potrwają do końca sierpnia.