Codziennie wspólne patrole Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej monitorują stolicę pod kątem porządku i bezpieczeństwa.

Każdego dnia patrole sprawdzają, jak zarządcy terenów dbają o czystość. Oceniają stan estetyki terenów publicznych – chodników, ulic, terenów zieleni, zwracają uwagę na stan miejskich mebli i infrastruktury. Jeśli mają zastrzeżenia, interweniują u zarządcy terenu. Takich spraw od początku roku było już 20 tys..

W efekcie interwencji z krajobrazu Warszawy znikają dzikie wysypiska, przepełnione kosze na śmieci, zaśmiecenie z trawników, nieestetyczne chwastowiska, ale także np. wraki samochodów czy porzucone rowery. Kontrolowany jest stan techniczny przyulicznych płotków i słupków, znaków drogowych i ławek. Pod kątem czystości sprawdzane są także przystanki komunikacji miejskiej.

Drugi rodzaj podejmowanych interwencji to te, których celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Odnotowywane są m.in. zapadnięte fragmenty chodnika, niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne, nieczynne sygnalizatory świetlne, ale także np. zniszczone balustrady na tarasach widokowych.

W przypadku zauważonych nieprawidłowości kontrolerzy ustalają i interweniują u zarządców terenów. Od początku roku takich zdarzeń było już ponad 20 tys. Podczas kolejnej kontroli sprawdzają, jak zalecenia zostały wykonane, w przypadku niezastosowania się sprawa może zakończyć się mandatem lub mieć finał w sądzie.

Codzienna praca wspólnych patroli ZOM i Straży Miejskiej przekłada się na wyższy standard czystości i bezpieczeństwa, a co za tym idzie – lepszą jakość życia w Warszawie. Każdy z mieszkańców stolicy może zadbać o wspólną przestrzeń i zasygnalizować zauważone zaśmiecenie, zniszczenie czy wandalizm poprzez zgłoszenie obserwacji przez telefon, aplikację mobilną lub stronę internetową do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.