Spotkania w ramach prac nad Warszawską Strategią Adaptacji odbędą się w środę, 10 maja na Bemowie, w czwartek 11 maja na Mokotowie, a 18 maja ratusz zaprosi mieszkańców Woli i Ochoty.

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku to dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru. Miasto na początku roku wypracowało założenia do strategii, które od kilku miesięcy są konsultowane z mieszkańcami.

W ramach konsultacji społecznych zbierane są opinie dotyczące preferowanych kierunków adaptacji do zmian klimatu w poszczególnych obszarach miasta. Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie osiedla lub prywatnej posesji, tworzenie zielonych dachów i ścian, sadzenie drzew przy ulicach, poidełka z darmową wodą wodociągową, zacienienie osiedlowego placu zabaw, pomoc sąsiedzka w trakcie powodzi. To tylko niektóre pomysły na klimat, jakie zgłaszają mieszkańcy stolicy.

Najbliższe spotkania konsultacyjne:

  • Bemowo: środa, 10 maja o godz. 18.00 w urzędzie dzielnicy (ul. Powstańców Śląskich 70)
  • Mokotów: czwartek, 11 maja o godz. 18.00 w Centrum Łowicka (ul. Łowicka 21)
  • Wola i Ochota: czwartek, 18 maja o godz. 18.00 w Przystanku Książka (ul. Grójecka 42)

Konsultacje społeczne potrwają do końca czerwca. Swoje pomysły na klimat mieszkańcy mogą zgłaszać również elektronicznie lub pocztą tradycyjną na adres Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa).

Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią br. zostanie poddany dyskusji na Zespole ds. Klimatu przy Prezydencie m. st. Warszawy. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur Strategia adaptacji będzie przedmiotem obrad Rady Miasta.

W serwisie mapowym Warszawy umieszczono nowy katalog zawierający mapy klimatyczne – Adaptcity. Wybierając odpowiednie warstwy, można zobaczyć: bazę interwencji Straży Pożarnej, mapy opadów, mapy powierzchni nieprzepuszczalnych oraz biologicznie czynnych, mapy rozkładu wartości albedo, mapy wskaźnika jakości zieleni, a także mapy temperatury powietrza i powierzchni miasta.