fot. Zarząd Dróg Miejskich

W miejscu niefunkcjonalnej zatoki dla autobusów i nielegalnie parkujących samochodów powstał 20-metrowy peron przystankowy, wyposażony w pas prowadzący i tzw. pole uwagi.

Przy okazji Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył legalne miejsca postojowe dla około 10 pojazdów, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami.

To kolejne działania ZDM na rzecz dostępności przestrzeni miejskiej. W ubiegłym roku zlikwidowano także kilka innych zbędnych zatok autobusowych – m.in. na Koszykowej, Kinowej, Batorego i Krasińskiego.