Rada Warszawy zdecydowała o przekazaniu dodatkowych środków na kolejne etapy związane z budową lokalnych centrów dzielnicowych. Prawie 4,5 mln zł trafi do Mokotowa, Żoliborza, Ursusa, Pragi-Północ, Bemowa i Rembertowa.

Największy zastrzyk finansowy to 2 mln zł dla Mokotowa i 1,3 mln zł dla Żoliborza. Środki te zostaną przeznaczone na I etapy prac projektowych i budowlanych. Dodatkowe pieniądze na prace projektowe, zasilą również budżety Ursusa w kwocie 500 tys. zł oraz Pragi-Północ – 450 tys. zł. Ponadto rada zdecydowała o przekazaniu 150 tys. zł dla Bemowa na przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z przygotowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Ursus będzie zmieniał obszar położony wokół ul. Wojciechowskiego – modernizacji ma być poddany park Hassów, w tym muszla koncertowa, plac zabaw Hasanka oraz otoczenie kościoła z pawilonami kupieckimi. Planowane jest także stworzenie strefy sportu dla młodzieży.

Na Żoliborzu I etap realizacji centrum lokalnego skupi się na obszarze położonym pomiędzy ul. Matysiakówny i Rydgiera. W okolicy placu zabaw „Figle i Psoty”, powstanie nowy obszar rekreacyjny Żoliborza Południowego, składający się z klubokawiarni, wielofunkcyjnego boiska oraz łąki.

Na Pradze-Północ planowane jest przekształcenie placu Hallera. Plac w nowej odsłonie to m.in. wyremontowane ulice i chodniki, nowe lokale z atrakcyjną ofertą, większy plac zabaw, uporządkowane parkowanie, biblioteka z wychodzącym na ulicę tarasem oraz tężnia realizowana w ramach budżetu partycypacyjnego.

Na Mokotowie wkrótce ruszy I etap prac służący stworzeniu centrum lokalnego na terenie skweru S. Broniewskiego „Orszy” oraz parku przed pałacem Szustra. Koncepcja zmian została wybrana w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego. Autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali szereg prostych, ale ciekawych rozwiązań wzbogacających spokojny charakter skweru i parku. Są to m.in. nowe rozwiązania komunikacyjne, takie jak przeniesienie przystanków i uspokojenie ruchu, stworzenie pawilonu społecznego, szpaleru grusz, otwartych placów zabaw, rabat sąsiedzkich, ogrodów społecznych. W programie centrum planowane są bazary, potańcówki i festyny.

W Rembertowie trwają prace nad stworzeniem centrum lokalnego połączonego z podziemnym parkingiem P&R. Przy al. Chruściela pomiędzy dzielnicowym urzędem, a biblioteką powstanie atrakcyjny plac z częścią kawiarnianą. W strefie rekreacyjnej znajdzie się plac zabaw, zielony skwer oraz wodna kaskada. Oprócz tego powstaną miejsca wypoczynku dla osób starszych, stoliki i siedziska do gier miejskich. Nowe centrum będzie także miejscem organizacji dzielnicowych wydarzeń, targów i kiermaszy.

Nowe oblicze zyskają również pozostałe centra lokalne: bazarek i jego najbliższe otoczenie przy ul. Mołdawskiej na Ochocie oraz zabytkowy budynek wraz z ogrodem przy ul. Modlińskiej 257 na Białołęce.