fot. materiały prasowe

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała pełnomocnika do spraw dostępności. Donata Kończyk będzie czuwać nad dostosowaniem przestrzeni miasta do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością – osób z niepełnosprawnościami, seniorów, czy rodziców z małymi dziećmi.

Do jej zadań należeć będzie m.in. określanie wytycznych i monitoring w zakresie standardów dostępności infrastruktury miejskiej w odniesieniu do zasad projektowania uniwersalnego, standardów dostępności wydarzeń miejskich, m.in. społecznych, kulturalnych i sportowych, dostępności dokumentów i stron internetowych Warszawy, monitoring prac i dostępności środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji lub remontów dotyczących likwidacji barier, koordynacja działań związanych z obsługą wydarzeń miejskich w zakresie zapewnienia dostępności między innymi dla osób z dysfunkcją wzroku (audiodeskrypcja) lub słuchu (np. tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna), inicjowanie i monitorowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących dostosowania infrastruktury miejskiej do standardów dostępności oraz zwiększenia dostępności usług do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.