Jak wspólnie z mieszkańcami projektować usługi publiczne? Jak diagnozować potrzeby mieszkańców i zbierać opinie użytkowników? Jak angażować ich w budowanie strategii rozwoju usług publicznych? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w podręczniku „Od diagnozy do strategii”.

Publikacja „Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych” jest zwieńczeniem projektu, który stołeczny urząd realizował wspólnie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz gminami partnerskimi w latach 2013-2014.

W trakcie jego realizacji została podjęta próba wypracowania i wdrożenia modelu działań związanych z badaniem potrzeb, recenzowaniem usług publicznych, czyli różnych usług, które samorządy świadczą dla swoich mieszkańców, jak kultura, sport czy komunikacja oraz partycypacyjnym, włączającym mieszkańców podejściem, do stworzenia strategii rozwoju usług świadczonych mieszkańcom.

– Staraliśmy się w możliwie kompleksowy, a zarazem przystępny sposób, zgromadzić w niej zarówno wiedzę i przemyślenia dotyczące zmian zachodzących w ostatnich latach w modelu rządzenia oraz sposobie dostarczania usług publicznych, jak i przedstawić wynikające z nich modyfikacje w sposobie postrzegania i pomiaru jakości usług – mówi sekretarz miasta Marcin Wojdat.

Elektroniczna wersja publikacji wraz z filmem, który w syntetyczny sposób tłumaczy ideę partycypacyjnego recenzowania i planowania usług publicznych, znajdują się na stronie www.oddiagnozy.pl. Istnieje także możliwość otrzymania bezpłatnie wersji drukowanej publikacji (prośby można wysyłać na adres konsultacje@um.warszawa.pl).