fot. Pixabay.com

W sektorze przedsiębiorstw we wrześniu pracowało w Warszawie 1088,6 tys. osób czyli o 1,6 tys. (o 0,1 proc.) więcej niż w sierpniu 2021 r. oraz o 1,7 tys. osób (0,2 proc.) więcej niż we wrześniu 2020 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

W porównaniu z sierpniem 2021 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,3 proc.), informacja i komunikacja (o 1,3 proc.) i obsługa rynku nieruchomości (o 0,1 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia 
(o 2,2 proc.), budownictwo i przemysł (po 0,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,2 proc.) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 0,1%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu w stolicy wyniosło 7106,83 zł i było o 8,4 proc. wyższe niż we wrześniu 2020 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca płace wzrosły o 0,9 proc. W porównaniu z sierpniem wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano 
w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 3,8 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 2,6 proc.), przemysł (o 1,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,6 proc.), budownictwo oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (po 0,1 proc.). Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,2 proc.) oraz informacja i komunikacja (o 0,4 proc.).

Na koniec września w Warszawie było 25707 liczba zarejestrowanych bezrobotnych czyli o 344 osoby (o 1,3 proc.) mniej niż w końcu sierpnia oraz o 1282 osoby (o 5,2 proc.) więcej niż we wrześniu 2020 r. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych znalazło się 12407 kobiet, co stanowiło 48,3 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem i przed rokiem 48,8 proc.). Stanowiły one 18 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. Od sierpnia ubyło 313 bezrobotnych kobiet (czyli 2,5 proc.), a w porównaniu z wrześniem 2020 r. liczba ta zwiększyła się o 495 czyli o 4,2 proc.