fot. Zarząd Oczyszczania Miasta

Ornitolodzy czyszczą i przeglądają budki dla ptaków w warszawskich parkach. Na wiosnę mają zadomowić się w nich nowi mieszkańcy.

Trwają porządki w ptasich mieszkaniach. Ornitolodzy odwiedzają sześć parków będących pod opieką Zarządu Oczyszczania Miasta, sprawdzają stan ptasich budek, a także przygotowują je do rozpoczynającego się wkrótce sezonu lęgowego.

Podczas porządków usuwane są stare i niezamieszkane gniazda, a wraz z nimi ewentualne pasożyty. W razie potrzeby ptasie domki przechodzą również drobne naprawy. Porządkowanie budek sprzyja zasiedleniu i zakładaniu nowych gniazd.

„Przeglądy budek lęgowych zlecamy każdej zimy i rokrocznie dostarczają nam one wielu cennych informacji o skrzydlatych mieszkańcach parków. Wiemy ile budek jest zamieszkałych i jakie gatunki ptaków najchętniej z nich korzystają. Dowiadujemy się też, gdzie potrzebne są nowe skrzynki, a które z nich należy przewiesić w inne miejsce” – opisują pracownicy ZOM. Np. w parku Skaryszewskim powieszonych zostało 15 nowych budek, a wyczyszczono 114 już istniejących.

Czyszczenie budek może się odbywać jedynie do końca lutego. Reguluje to rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.