fot. urząd miasta

Nowy oddział geriatryczny, kompleksowe zagospodarowanie terenów zieleni oraz rozbudowa budynku administracyjnego to plany kolejnych zmian i modernizacji w Schronisku „Na Paluchu”.

Jednym z etapów zaplanowanych zmian jest budowa oddziału geriatrycznego, który zapewniłby stały nadzór lekarski i profesjonalną, indywidualną opiekę nad czworonogami w podeszłym wieku. Przedsięwzięcie to wymaga wyburzenia istniejącego obiektu i wybudowania nowego, charakteryzującego się większymi możliwościami, przeznaczonego dla większej liczby zwierząt.

– Projekt będzie realizowany etapami, ale wszystkie prace będą się zazębiały i trwały równolegle. Dzięki temu komfort pobytu najstarszych czworonogów w schronisku już niebawem ulegnie znaczącej poprawie – mówi Paweł Lisicki, zastępca dyrektora Biura Ochrony Środowiska urzędu miasta.

W tej chwili na oddziale geriatrii przebywa 45 psów w wieku powyżej 10 lat. Większość czasu czworonogi te muszą przebywać w salach, którą z kolei powinny być przygotowane do swobodnego pobytu dziennego. Powinny mieć także zapewnioną odpowiednią temperaturę otoczenia, a także możliwość korzystania z wybiegów zewnętrznych.

Koncepcja zagospodarowania otoczenia zieleni zakłada przearanżowanie psich wybiegów, wprowadzenie otwartych przestrzeni, muraw do biegania, pól ziemnych do kopania oraz zbiorników i urządzeń wodnych do zabaw, a także wyposażenie terenu w elementy małej architektury. Planowane jest również usprawnienie komunikacji wewnątrz całego obiektu, zaaranżowanie kącików adopcyjnych, które stworzą odpowiednią, przyjazną atmosferę ułatwiającą budowanie relacji między czworonogami a ich przyszłymi właścicielami.

Przewidziane jest przygotowanie przestrzeni do szerzenia wiedzy prozwierzęcej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie mniej ważna jest również sfera edukacyjna dla zwierząt i zapoznanie ich z codziennymi wyzwaniami, w które obfituje życie w mieście. W planach jest wyposażenie terenu w zróżnicowane nawierzchnie, podesty, schody czy przejście dla pieszych. Przed schroniskiem pojawiły się już pierwsze elementy do socjalizacji zwierząt. Przed bramą jednostki stanęła wiata przystankowa przekazana przez Zarząd Transportu Miejskiego, a obok niej wycofany z eksploatacji autobus Jelcz M121M przekazany przez Miejskie Zakłady Autobusowe. Dzięki nim czworonogi będą się jeszcze lepiej przygotowywać do codziennego życia poza schroniskiem.

– Dzięki temu zwierzęta będą mogły być przygotowywane do korzystania z komunikacji miejskiej tu w jednostce. To z kolei w przyszłości pozwoli uniknąć sytuacji, w której właściciel będzie miał problemy z czworonogiem, który będzie zachowywał się nerwowo na widok autobusu – mówi Jan Kuźmiński, prezes Miejskich Zakładów Autobusowych.

Modernizacja schroniska zakłada też nadbudowę poddasza na istniejącym budynku administracyjnym. Działanie to pozwoli na wygospodarowanie m.in. strefy dedykowanej kompleksowej obsłudze interesantów. Wywiady przedadopcyjne, wypełnianie dokumentów, przetwarzanie danych osobowych – działania te wymagają poufności, a co za tym idzie odpowiedniej przestrzeni i komfortowych warunków do pracy. W części tej znalazłyby się również powierzchnie administracyjno-socjalne dla pracowników, biura przyjęć i adopcji zwierząt, biura lekarzy weterynarii czy pomieszczenia do przechowywania dokumentacji. W planach jest też wydzielenie sali konferencyjnej do działań edukacyjnych i promocyjnych.

Nadbudowa pozwoliłaby przekształcić istniejącą przestrzeń na parterze m.in. w gabinety weterynaryjne, poczekalnie, miejsce rozmów przedadopcyjnych i związanych z tym formalności, a także strefę do rejestrowania zwierząt w Bazie Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie.

W minionym roku oprócz kolejnych remontów boksów dla zwierząt, modernizacji dróg wewnętrznych schroniska, zmieniło się również otoczenie jednostki. W maju zaprezentowano nowy mini park, gdzie wytyczone zostały alejki wysypane żwirem, a dookoła wysiana została trawa. Ustawiono również ławki, na których odwiedzający mogą odpocząć w towarzystwie zwierząt, ale to nie koniec działań.

Pieniądze na te prace muszą przyznać radni. Decyzję podejmą w czwartek.