Tabliczka informacyjna o Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
Tabliczka informacyjna o Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Urzędnicy organizują konsultacje przed poszerzeniem płatnej strefy parkowania na Mokotowie.

Niebawem rozpoczną się konsultacje społeczne na temat zmian na ulicach Mokotowa w związku z ewentualnym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania.

Jak zwykle urzędnicy informują na kilka dni przed terminem o tym, że można zgłaszać uwagi do projektów. Tym razem można je zgłaszać zgłaszać do 15 grudnia 2023 roku.

Dla mieszkańców zaplanowano spotkania w punktach konsultacyjnych oraz online.

Według urzędników strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy.

Decyzję o zmianach granic strefy płatnego parkowania podejmują radni m.st. Warszawy. Ale zanim dojdzie do głosowania, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom lokalnej społeczności, zostaną one skonsultowane z mieszkańcami.

Propozycje zmian

Proces konsultacji poprzedziło przygotowanie przez Miasto propozycji zmian na ulicach przed  ewentualnym wprowadzeniem SPPN dla kolejnych obszarów Mokotowa. Będzie to drugi proces konsultacji, pierwsze odbyły się pod koniec 2021 roku i dotyczyły części Dolnego i Górnego Mokotowa. Jednym z głównych postulatów wyrażonych w tamtych konsultacjach było objęcie obszarem płatnego parkowania południowej części dzielnicy. Teraz ten obszar również będzie analizowany i poddany osobnym konsultacjom.

SPPN została wprowadzona na Mokotowie na początku 2023 roku. Teraz ZDM chce poznać opinie osób, które mieszkają lub pracują w pozostałych obszarach dzielnicy.

Podczas konsultacji mieszkańcy i mieszkanki będą mogli zapoznać się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania w części Mokotowa dla obszaru ograniczonego ulicami Żwirki i Wigury od zachodu; ulicami Woronicza, Domaniewską i Idzikowskiego od południa; ulicą Czerniakowską od wschodu oraz ulicami Gagarina, Różaną i Kulskiego od północy.

Można również zgłaszać uwagi do obszaru, który obejmuje 134 ulice i ponad 8 tys. miejsc postojowych. Prezentowana koncepcja zakłada zachowanie takiej samej liczby miejsc do parkowania. Urzędnicy jak zwykle twierdzą, że nie planują na Mokotowie likwidacji miejsc parkingowych.

Udział w konsultacjach

Konsultowany obszar został podzielony na 4 mniejsze obszary.
Każdemu z tych obszarów będzie poświęcone stacjonarne spotkanie otwarte, odbędą się również dwa spotkania w trybie online. 

 1. Spotkania online
 • 22 listopada (środa) w godz. 17.00–19.30
  dla całego obszaru (transmisja na Youtube)
 • 7 grudnia (czwartek) w godz. 17.00-19.30
  dla całego obszaru (transmisja na Youtube)

Spotkania online będą składać się z dwóch części:

 • CZĘŚĆ I
  od godz. 17:00
  Spotkanie na platformie YouTube.
  Podczas pierwszej części będzie można obejrzeć prezentacje oraz zadawać pytania na czacie.
 • CZĘŚĆ II
  od ok. godz. 18:15
  Moderowana dyskusja na platformie Zoom.
  W drugiej części będzie można porozmawiać z urzędnikami i projektantami.
  Ta część nie będzie transmitowana na YouTube. Projekty organizacji ruchu zostaną udostępnione do 15 listopada 2023 r.
 1. Stacjonarne spotkania informacyjno-konsultacyjne
 • 23 listopada (czwartek)
  w godz. 17.00-19.00 dla obszaru nr 2
  w II Ogrodzie Jordanowskim, ul. Odyńca 6;
 • 28 listopada (wtorek)
  w godz. 17.00-19.00 dla obszaru nr 3
  w II Ogrodzie Jordanowskim, ul. Odyńca 6;
 • 30 listopada (czwartek)
  w godz. 17.00-19.00 dla obszaru nr 1
  w Technikum Ogrodniczym w Zespole Szkół nr 39, ul. Bełska 1/3;
 • 5 grudnia (wtorek)
  w godz. 17.00-19.00 dla obszaru nr 4
  w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha, ul. Dolna 6.