Na Mokotowie powstanie park, na który miasto otrzymało dofinansowanie unijne.

Nowy park u zbiegu ul. Puławskiej i Rzymowskiego będzie miał ponad 5,11 ha z czego powierzchnia biologicznie czynna to ponad 90 proc. Przepływa przez niego Potok Służewiecki i to on będzie główną atrakcją parku. Prace już się rozpoczęły, a najważniejszym przedsięwzięciem było odtworzenie istniejącego dawniej na potoku naturalnego przepływowego zbiornika wodnego.

Powstała tama piętrząca i kładka dla pieszych, pomost-molo, trzy wyspy dla ptactwa wodnego obsadzone naturalną roślinnością wodną i przywodną. Dalsze plany zakładają wykonanie górek widokowych, alejek, oświetlenia, małej architektury, nasadzenie roślinności – m.in. 115 drzew, krzewów ale także roślin wodnych i przywodnych. Zaplanowana jest siłownia plenerowa. Powstanie także strefa dla psów – teren z przyrządami do ćwiczeń, gdzie będzie można swobodnie puścić czworonoga.

Całość ma kosztować ok. 10 mln zł, a prace zakończą się jesienią tego roku. Dofinansowanie unijne wyniesie 7 mln zł.

W ciągu ostatnich 10 lat powstało 11 nowych parków i tej chwili w Warszawie mamy 76 parków o łącznej powierzchni ok. 715 ha. Pochodzą one z różnych epok historycznych. Począwszy od ogrodów barokowych (Ogród Saski), poprzez ogrody sentymentalne (Park Arkadia Górna i Dolna), XIX-wieczne parki krajobrazowe (Park Sielecki, Park Praski), XX-wieczne parki miejskie w stylu krajobrazowym (Park Skaryszewski, Morskie Oko) i parki modernistyczne (Park Wielkopolski, Park Dreszera). Reprezentują różne mody i style urządzania ogrodów, pokazują rozwój myśli działających w naszym kraju planistów i architektów krajobrazu. Ich wartość historyczna i znaczenie dla kultury narodowej potwierdzone zostały wpisaniem wielu z nich do rejestru zabytków lub objęciem ochroną konserwatorską.