W ramach likwidacji barier architektonicznych Urząd Dzielnicy Mokotów poprawi m.in. ul. Jana Bytnara „Rudego”. Obniżone tam zostaną krawężniki na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi.

W tym roku na likwidację barier wydanych zostanie aż 2,2 mln zł. Do programu zgłosiło się pięć dzielnic (Śródmieście, Mokotów, Rembertów, Wawer i Wesoła), które wytypowały 78 barier do likwidacji. To mniej niż w poprzednich edycjach.

Mokotów zajmie się m.in. ul. Jana Bytnara „Rudego” – obniżone zostaną krawężniki na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi. Rembertów zaplanował likwidację barier np. na ul. Jaworzniaków, Kordiana, Magenta, Gawędziarzy, Konwisarskiej. Zarząd Terenów Publicznych (Śródmieście) poprawi przejścia m.in. na ul. Inflanckiej, Sapieżyńskiej, Karmelickiej.

W Wawrze m.in. zmodernizowane zostaną przejścia na ul. Bystrzyckiej przy skrzyżowaniach z ulicami: Trocinową, Bartoszycką, Biernacką, Podkowy i Oliwkową; na ul. Odrodzenia przy skrzyżowaniach z Homera i Szoferską; na ul. Bajkowej przy skrzyżowaniach z ulicami: Klimatyczną, Wielostronną, Pomologiczną, Słotną, Ulanowską i Junaków. Zakres prac to dwustronne obniżenie krawężników, dwustronne zastosowanie żółtych płyt ostrzegawczych, przebudowa chodnika.

Zarząd Dróg Miejskich przebuduje ok. 200 miejsc wymagających działań remontowych w niedużej skali w ramach umowy ramowej (przetarg zostanie ogłoszony już wkrótce). Obecnie przy udziale organizacji pozarządowych trwa typowanie tych miejsc. Poza tym drogowcy będą usuwali bariery architektoniczne w ramach weekendowych wymian nawierzchni, budowy i remontów chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych. Planowane jest wytyczenie przejścia naziemnego przez ul. Czerniakowską przy Chełmskiej oraz przez ul. Raszyńską przy Koszykowej. Kompleksowo przebudowane zostaną ulice Miodowa i al. Jana Pawła II – będą one nie tylko estetyczne ale przede wszystkim dostępne bez utrudnień dla wszystkich mieszkańców. Pojawią się nowe przejścia naziemnie przy Dworcu Centralnym – tym razem przy Rondzie Czterdziestolatka.

Bariery architektoniczne to np.: za wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych, brak płyt ostrzegawczych dla osób z wadami wzroku, schody bez podjazdów i wind, nierówne i wąskie chodniki, przeszkody na drodze, czyli źle ustawione znaki drogowe, ławki, kosze na śmieci.