fot. Pixabay.com

Na koniec zeszłego roku na Mokotowie zarejestrowanych było 58400 przedsiębiorstw. To o 1 proc. mniej niż przed rokiem.

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, najwięcej przedsiębiorstw w dzielnicy zajmuje się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (12625), handlem i naprawą pojazdów samochodów (10326), informacją i komunikacją (6143) oraz obsługą rynku nieruchomości (3990).

W całej Warszawie na koniec grudnia 2018 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 433823 przedsiębiorstwa, czyli o 0,2 proc. mniej niż rok wcześniej. W liczbie tej dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55,8 proc.). Najwięcej podmiotów (19,8 proc.) zajmowało się handlem i naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2017 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 7,1 proc.).

Najwięcej przedsiębiorstw w zeszłym roku przybyło w Wilanowie (o 9 proc.), na Białołęce (o 5,3 proc.) i w Wesołej (o 2,3 proc.). Największy spadek odnotowano w Śródmieściu (o 4,1 proc.), na Pradze-Północ (o 2,8 proc.), Pradze-Południe (o 1,2 proc.) i na Mokotowie (o 1 proc.).

Najwięcej przedsiębiorstw zlokalizowanych było w Śródmieściu (69336 czyli 16 proc.), na Mokotowie (58400 – 13,5 proc.), na Woli (41003 – 9,5 proc.) oraz na Pradze-Południe (37083 – 2,6 proc.). Najmniej przedsiębiorstw ma siedziby w Rembertowie (4133 – 1 proc.), w Wesołej (5157 – 1,2 proc.), w Ursusie (9600 – 2,2 proc.) i na Pradze-Północ (11206 – 2,6 proc.).

93,9 proc. warszawskich przedsiębiorstw należy do sektora prywatnego, w sektorze publicznym wpisanych było 4387 podmiotów gospodarki narodowej.

Dominującą formą organizacyjną przedsiębiorstw były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 31 grudnia 2018 r. w Warszawie było ich 242003 czyli o 4,5 proc. więcej niż przed rokiem. Największy ich wzrost odnotowano w Wilanowie (o 12 proc.), na Białołęce i Żoliborzu (po 7,3 proc.). Największy udział osób fizycznych w liczbie przedsiębiorców odnotowano na Bemowie (75,5 proc.), a najmniejszy – w Śródmieściu (24,1 proc.).

Zmniejszyła się natomiast liczba spółek handlowych. Na koniec 2018 r. było ich w Warszawie 126461, czyli o 7 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek ten najwyższy poziom osiągnął na Bielanach (o 20,6 proc.), Pradze-Południe (o 17 proc.), Pradze-Północ (o 16,6 proc.) i w Rembertowie (o 15,1 proc.). Wzrost miał miejsce jedynie w Wilanowie (o 4,5 proc.).

Wśród spółek handlowych dominowały spółki kapitałowe (89,5 proc.) i były to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (86,8 proc.). W grupie spółek handlowych osobowych (10,5 proc.) przeważały spółki komandytowe (6,3 proc. ogółu spółek handlowych) oraz jawne (2,7 proc.).

Na koniec grudnia 2018 r. najliczniejszą grupę podmiotów stanowiły jednostki zajmujące się handlem i naprawą pojazdów samochodów (19,6 proc.), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,1 proc.), informacją i komunikacją (9,3 proc.) oraz budownictwem (7,2 proc.). Sekcja handel i naprawa pojazdów samochodowych dominowała w większości dzielnic oprócz Wilanowa, Żoliborza, Ursynowa i Mokotowa, gdzie dominowały podmioty prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną.

Średnio w stolicy na 1000 osób przypadało 245 przedsiębiorstw. Najwyższą wartość ten wskaźnik osiągnął w dzielnicach: Śródmieście (597), Wilanów (306) i Włochy (298), a najmniejszą w Ursusie (161), na Targówku (165) oraz w Rembertowie i na Białołęce (po 171).