fot. pixabay.com

26 tys. osób złożyło w Warszawie wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. To wynik kilkukrotnie wyższy niż w wyborach w 2014 roku.

Od 1 stycznia do 16 października wnioski o dopisanie się do rejestru wyborców złożyły 26 302 osoby. Wydano 18 516 decyzji pozytywnych, 1 546 odmawiających wpisania do rejestru. W 2014 roku do rejestru wyborców dopisały się 4 354 osoby.

Najwięcej wniosków złożono na Mokotowie (2405), Woli (2060), Śródmieściu (1527), Ursynowie (1044), Pradze Południe (1123). Najwięcej wniosków wpłynęło z Lublina, Białegostoku, Radomia, Gdańska, Krakowa i Szczecina.

Wydanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców jest zawsze poprzedzone sprawdzeniem czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej dzielnicy. Przykładowe dokumenty potwierdzające fakt mieszkania w stolicy to np. umowa najmu/użyczenia lokalu, pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Warszawie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.).

Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana jest w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Głosować będą też mogły osoby, które zameldują się na stałe – nawet w ostatniej chwili, 19 października.